Serdecznie zapraszamy do udziału w III Wrocławskim Kongresie Chińskich Sztuk Walki w dniach 9-11 kwietnia 2021 r.

W tym roku kongres odbędzie się w formie online.

https://fb.me/e/127GrRJlh

Trzecia edycja wrocławskiego Kongresu Chińskich Sztuk Walki zrzesza znawców oraz pasjonatów sztuk walki, którzy zdecydowali się podzielić swoją wiedzą na ten temat. W tym roku postanowiliśmy wykroczyć poza granice polski, więc wszyscy nasi prelegenci pochodzą z różnych zakątków świata, między innymi z Chin i USA. Oprócz tego, tegoroczny kongres ma charakter popularnonaukowy oraz skupiać będzie się nie tylko w obrębie chińskich sztuk walki, lecz również stylów z innych regionów Azji. Naszym celem jest pokazanie sztuk walki nie tylko jako aktywności fizycznej, lecz przede wszystkim jako tradycji, która przez wieki się rozwijała i rozprzestrzeniała w najróżniejszych formach.

The third edition of the Wrocław Chinese Martial Arts Congress brings together experts and enthusiasts of martial arts, who have decided to share their knowledge on this topic. This year, we decided to go beyond the Polish borders, thus all our speakers come from various corners of the world, among others from China and the USA. Additionally, this year's congress has a popular science character and will focus not only on Chinese martial arts, but also styles from other regions of Asia. Our goal is to present martials arts not only as a physical activity, but most importantly as a tradition that throughout the years has been developed and spread in various forms.